Hỗ trợ bán hàng là một chủ đề nóng – với rất nhiều định nghĩa khác nhau. Nhưng điểm mấu chốt là: Hỗ trợ bán hàng là tất cả những gì liên quan đến việc cung cấp thông tin, kết quả nghiên cứu, công cụ và đào tạo đội ngũ bán hàng của bạn để nó hoạt động hiệu quả.

Hỗ trợ bán hàng giúp lực lượng bán hàng làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn: tìm kiếm và thu hút khách hàng tiềm năng tốt hơn, chốt đơn tốt hơn.

Khóa học này giải thích các nguyên tắc cơ bản để bạn có thể thiết kế một chương trình hỗ trợ bán hàng thực sự hiệu quả. Khóa học sẽ đi sâu vào giá trị của việc hỗ trợ bán hàng cho cả công ty và cả khách hàng của họ, đồng thời chỉ ra cách xây dựng đội ngũ và chương trình hỗ trợ từ con số không. Ngoài ra, bạn còn học được cách đánh giá hiệu quả và liên tục nâng cao chất lượng chương trình hỗ trợ bán hàng để liên tục thúc đẩy kết quả bán hàng, kinh doanh.

About Instructor

Not Enrolled
This course is currently closed