ĐÁNH GIÁ: Kỹ Năng Bán Hàng Tư Vấn

Bài kiểm tra này được thiết kế để giúp doanh nghiệp kiểm tra kỹ năng Bán Hàng Tư Vấn của các ứng cử viên ứng cử vào vị trí nhân viên kinh doanh tư vấn, hoặc các nhân viên của mình trong các quá trình đánh giá năng lực định kỳ.

Semita Admin · 01/12/2020

Bài đánh giá này được thiết kế để giúp doanh nghiệp đánh giá kỹ năng Bán Hàng Tư Vấn của các ứng cử viên ứng cử vào vị trí nhân viên kinh doanh tư vấn, hoặc các nhân viên của mình trong các quá trình đánh giá năng lực định kỳ.

Bài đánh giá này cũng giúp các bạn hiểu rõ hơn về kiến thức và kỹ năng của bản thân, nhằm vạch ra lộ trình phát triển năng lực cá nhân liên tục, không ngừng nghỉ.

Bài đánh giá được thiết kế để đánh giá tương đối toàn diện các kỹ năng từ giai đoạn chuẩn bị cho tới giai đoạn chốt đơn, chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, không bài kiểm tra đánh giá nào có thể đánh giá hoàn hảo một con người. Nên kết quả của bất cứ một bài kiểm tra nào cũng chỉ nên dùng để tham khảo.

Chúc các bạn làm tốt bài đánh giá này.

About Instructor

Not Enrolled
499,000 VND

Course Includes

  • 1 Lesson
  • 10 Quizzes