KHÓA HỌC: Quy Trình Trên Một Trang Giấy

Thiện Trần · 28/10/2020
Khóa học từ Base.vn

Theo tiêu chuẩn ISO 9000 và 9001, “Quá trình – Process” là tập hợp các hoạt động có quan hệ lẫn nhau và tương tác để biến đầu vào thành đầu ra. Thuật ngữ “Quy trình – Procedure” như là một phương pháp cụ thể để thực hiện một quá trình hay công việc.

Như vậy Quy trình không chi là 1 loạt các bước, hoạt động có trình tự mà nó còn mô tả chi tiết cách mà chúng ta thực các bước đó như thế nào, bằng phương pháp gì.

Quy trình là cái để thực hiện, triển khai và kiểm soát Quá trình, Quá trình là đối tượng để quản lý còn Quy trình là công cụ, phương pháp để quản lý.

Định nghĩa phức tạp là vậy, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tinh gọn quy trình để mang lại hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp.

Khóa học này sẽ giúp bạn có thể xây dựng những quy trình hoạt động tinh gọn như vậy, chỉ trên một trang giấy.

Hãy cùng bắt đầu khóa học nhé…

About Instructor

Not Enrolled
990,000 VND

Course Includes

  • 22 Lessons