Trang Home Diễn Đàn Thảo luận chung Sale có nên biết về Marketing hay ko và ngược lại???? Reply To: Sale có nên biết về Marketing hay ko và ngược lại????

  • Semita Content

    Moderator
    29/11/2020 at 07:28

    Sales giỏi cần thạo cả marketing chứ anh Tâm 😀 Sales cần xây dựng niềm tin. Thương hiệu, hình anh cá nhân là rất quan trọng để tạo niềm tin đó mà.

    Semita có kế hoạch làm khóa học Content Marketing for Sales và Xây dựng thương hiệu cá nhân cho Sales nà a Tâm 😀