Giới Thiệu

Giới Thiệu Semita

Semita trước tiên là một Cộng đồng mở, mục tiêu chính hướng tới việc trao đổi, chia sẻ kiến thức nghề bán hàng, và quản trị doanh nghiệp. 

Semita đồng thời cung cấp các khóa học về bán hàng, quản trị và các dịch vụ tư vấn – huấn luyện bán hàng, quản trị doanh nghiệp cho các công ty SMEs.