KHÓA HỌC ONLINE

Các Khóa Học Online

Khóa học nổi bật:

Semita OKR+
Quản Trị Tăng Trưởng Và Thay Đổi


Học Ngay

Dành Cho Nhân Viên Kinh Doanh
 • Complete

  1 Lesson

  Bài TEST: Kỹ Năng Bán Hàng Tư Vấn
  Semita Mod

  100% Complete
  Last activity on 01/12/2020

  Bài kiểm tra này được thiết kế để giúp doanh nghiệp kiểm tra kỹ năng Bán Hàng Tư Vấn của các ứng cử viên ứng cử vào vị trí nhân viên kinh doanh tư vấn, hoặc các nhân viên của mình trong các quá trình đánh giá năng lực định kỳ.


 • In Progress

  13 Lessons

  Bán Hàng Hội Thoại Thực Chiến
  Bùi Tâm

  15% Complete
  Last activity on 21/12/2020

  Khóa học là những chia sẻ từ kinh nghiệm thực tế của doanh nhân trẻ và thành công Bùi Sơn Tâm, với những kinh nghiệm từ ngày khởi nghiệp, một ông chủ cũng là một nhân viên duy nhất, người bán hàng và “trực chat” duy nhất, là bản thân anh, cho tới khi anh đạt được những thành công bước đầu nhưng rất đáng nể trọng.


 • In Progress

  14 Lessons

  Khoa Học Bán Hàng
  Hòa Phan

  31% Complete
  Last activity on 21/12/2020

  Khóa học Khoa học bán hàng 2020 là một thành phần cơ bản của chương trình đào tạo huấn luyện bán hàng kiểu mới của Semita: Chương trình Bán hàng Non-Stop!


 • Complete

  5 Lessons

  Phát Triển Thị Trường B2B Thực Chiến
  Hạnh Nguyễn

  100% Complete
  Last activity on 15/12/2020

  Chị Nguyễn Ngọc Hạnh, Giám Đốc Vùng công ty mPOS, tập đoàn NextTech sẽ chia sẻ với chúng ta những kinh nghiệm thực tế trong công việc phát triển thị trường của mình.


 • Complete

  1 Lesson

  Bài TEST: Kỹ Năng Bán Hàng Tư Vấn
  Semita Mod

  100% Complete
  Last activity on 01/12/2020

  Bài kiểm tra này được thiết kế để giúp doanh nghiệp kiểm tra kỹ năng Bán Hàng Tư Vấn của các ứng cử viên ứng cử vào vị trí nhân viên kinh doanh tư vấn, hoặc các nhân viên của mình trong các quá trình đánh giá năng lực định kỳ.


 • In Progress

  13 Lessons

  Bán Hàng Hội Thoại Thực Chiến
  Bùi Tâm

  15% Complete
  Last activity on 21/12/2020

  Khóa học là những chia sẻ từ kinh nghiệm thực tế của doanh nhân trẻ và thành công Bùi Sơn Tâm, với những kinh nghiệm từ ngày khởi nghiệp, một ông chủ cũng là một nhân viên duy nhất, người bán hàng và “trực chat” duy nhất, là bản thân anh, cho tới khi anh đạt được những thành công bước đầu nhưng rất đáng nể trọng.


 • In Progress

  14 Lessons

  Khoa Học Bán Hàng
  Hòa Phan

  31% Complete
  Last activity on 21/12/2020

  Khóa học Khoa học bán hàng 2020 là một thành phần cơ bản của chương trình đào tạo huấn luyện bán hàng kiểu mới của Semita: Chương trình Bán hàng Non-Stop!


 • Complete

  5 Lessons

  Phát Triển Thị Trường B2B Thực Chiến
  Hạnh Nguyễn

  100% Complete
  Last activity on 15/12/2020

  Chị Nguyễn Ngọc Hạnh, Giám Đốc Vùng công ty mPOS, tập đoàn NextTech sẽ chia sẻ với chúng ta những kinh nghiệm thực tế trong công việc phát triển thị trường của mình.

Dành Cho Trưởng Phòng Kinh Doanh
 • Start Course

  0 Lessons

  Hệ Thống Hỗ Trợ Bán Hàng
  Semita Admin

  0% Complete
  0/0 Steps


  Hỗ trợ bán hàng là một chủ đề nóng – với rất nhiều định nghĩa khác nhau. Nhưng điểm mấu chốt là: Hỗ trợ bán…


 • In Progress

  7 Lessons

  Hội Nhập Nhân Viên Kinh Doanh
  Semita Admin

  28% Complete
  Last activity on 19/12/2020

  Nhân viên kinh doanh mới chắc chắn cần thời gian để có thể làm việc hiệu quả với hết công suất của mình. Trong những trường hợp phức tạp, nhân viên kinh doanh mới có thể mất cả năm trời để đạt được công suất hoạt động cần thiết. Vì vậy, chúng ta cần có một quy trình hội nhập mạnh mẽ để giúp họ nhanh chóng hoà nhập, cống hiến hết mình.


 • Start Course

  0 Lessons

  Quản Lý Hoạt Động Bán Hàng
  Semita Admin

  0% Complete
  0/0 Steps

  Khi lực lượng bán hàng được quản lý tốt, doanh thu tất nhiên sẽ tăng trưởng.


 • Start Course

  0 Lessons

  Tuyển dụng – Đào tạo – Huấn luyện Sales
  Semita Admin

  0% Complete
  0/0 Steps

  Khóa học giúp bạn có được các kỹ năng cần thiết trong tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo và huấn luyện nhân viên bán hàng biến họ thành những chiến binh thiện chiến.


 • Start Course

  0 Lessons

  Hệ Thống Hỗ Trợ Bán Hàng
  Semita Admin

  0% Complete
  0/0 Steps


  Hỗ trợ bán hàng là một chủ đề nóng – với rất nhiều định nghĩa khác nhau. Nhưng điểm mấu chốt là: Hỗ trợ bán…


 • In Progress

  7 Lessons

  Hội Nhập Nhân Viên Kinh Doanh
  Semita Admin

  28% Complete
  Last activity on 19/12/2020

  Nhân viên kinh doanh mới chắc chắn cần thời gian để có thể làm việc hiệu quả với hết công suất của mình. Trong những trường hợp phức tạp, nhân viên kinh doanh mới có thể mất cả năm trời để đạt được công suất hoạt động cần thiết. Vì vậy, chúng ta cần có một quy trình hội nhập mạnh mẽ để giúp họ nhanh chóng hoà nhập, cống hiến hết mình.


 • Start Course

  0 Lessons

  Quản Lý Hoạt Động Bán Hàng
  Semita Admin

  0% Complete
  0/0 Steps

  Khi lực lượng bán hàng được quản lý tốt, doanh thu tất nhiên sẽ tăng trưởng.


 • Start Course

  0 Lessons

  Tuyển dụng – Đào tạo – Huấn luyện Sales
  Semita Admin

  0% Complete
  0/0 Steps

  Khóa học giúp bạn có được các kỹ năng cần thiết trong tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo và huấn luyện nhân viên bán hàng biến họ thành những chiến binh thiện chiến.

Dành Cho CEO – Giám Đốc