Lesson 3 of 13
In Progress

Đánh giá phân loại khách chat

Semita Admin 12/05/2020

Với công việc bán hàng online qua chat, khách hàng sẽ tự tìm tới chúng ta từ nhiều “điểm chạm” khác nhau. Nhưng cơ bản, người bán hàng “trực chat” không cần chủ động tìm kiếm khách hàng. Việc chính ấy là đàm thoại với khách qua kênh chat, để tìm hiểu nhu cầu của khách, và bán hàng, đáp ứng nhu cầu của khách.

Tuy nhiên, khách hàng cũng có nhiều loại, và việc phân loại khách hàng để phục vụ tốt hơn, bán hàng hiệu quả hơn, là điều bắt buộc.

Chúng ta hãy cùng nghe diễn giả chia sẻ: