Lesson 4 of 14
In Progress

Sơ đồ 3B: Biết mình – Biết người – Bán hàng

Hòa Phan 29/09/2023

Biết mình – Biết người, trăm trận trăm thắng. Các cụ dậy cấm bao giờ sai. Nghề bán hàng của chúng ta thì sao? Biết mình – biết người, mới bán được hàng!

Vậy, thế nào là biết mình, biết người? Giảng viên sẽ chia sẻ cho chúng ta những ý cơ bản nhất về biết mình và biết người ở video dưới đây:

Biết người là công việc cần phải bắt đầu trước cả các công việc trong quy trình bán hàng thực tế. Thí dụ như chúng ta sẽ phải phác thảo chân dung khách hàng tiềm năng để thu hẹp phạm vi tiếp cận, tìm kiếm, cho hiệu quả hơn. Đó cũng là để biết người.

Tuy nhiên, biết người, hiểu khách hàng, là công việc chúng ta phải làm liên tục, xuyên suốt cả quá trình bán hàng, và xa hơn, là cả vòng đời của mỗi khách hàng của chúng ta. Chúng ta sẽ còn nhiều baì học khác để tiếp tục thực hiện công việc “biết người” trong khóa học này.

Biết người, còn là biết về các đối thủ cạnh tranh. Và chúng ta cũng cần tìm hiểu các tham số tương tự với việc biết mình.

Chúng ta cần hiểu rõ các sản phẩm cạnh tranh, các ưu điểm, các điểm khác biệt vượt trội (USP – Unique Selling Points) của chúng, tất nhiên là có so sánh với các sản phẩm của chúng ta. Chúng ta cũng cần hiểu về giá cả, và khả năng đáp ứng của đối thủ.

Sâu hơn nữa, chúng ta có thể tìm hiểu về các thông điệp tiếp thị của đối thủ, về trải nghiệm của khách hàng với các sản phẩm và dịch vụ của họ, về các dịch vụ chăm sóc sau bán hàng của họ, vv…

Các chủ đề chuyên sâu hơn về phân tích cạnh tranh sẽ được cập nhật trong các buổi trao đổi non-stop tới đây.

Mời các bạn tiếp tục theo dõi…