Lesson 3 of 14
In Progress

Sơ đồ MAPS

Hòa Phan 29/09/2023

Hành trang nghề nghiệp của chúng ta, ai cũng bắt đầu với hai chữ Tư Duy! Chỉ có tư duy đúng đắn mới có thể giúp chúng ta có được những nền tảng vững chắc đi tới thành công. Nghề bán hàng – kinh doanh, cũng ko ngoại lệ.

Cùng với tư duy đúng đắn, chúng ta, những người bán hàng, còn cần có được những thái độ làm việc và cư xử tích cực, tự tin, trung thực, tận tâm với khách hàng, và trong công việc, cuộc sống.

Về chuyên môn, chúng ta cần nắm vững quy trình bán hàng, và những kỹ năng bán hàng cơ bản, để có thể tiến tới thành công.

Sơ đồ MAPS

Và những chủ đề chính của khóa học: Tư duy – Thái độ bán hàng, Quy trình, Kỹ năng bán hàng, gộp những chữ cái đứng đầu tiếng Anh lại sẽ thành một từ khóa rất thú vị: MAPS – Những tấm bản đồ.

M = Mindset tiếng Việt là TƯ DUY

A = Attitude tiếng Việt là THÁI ĐỘ

P = Process tiếng Việt là QUY TRÌNH

S = Skill tiếng Việt là KỸ NĂNG

Khóa học này cũng có tham vọng cung cấp cho các bạn những đường nét chính của một tấm bản đồ năng lực cá nhân cho nghề Bán hàng, giúp các bạn định vị bản thân, bổ sung kiến thức, và vạch ra con đường phát triển của cá nhân trong tương lai.

Mời các bạn xem một số chia sẻ của giảng viên, và chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào những chủ để MAPS trong khóa học này.