Lesson 13 of 13
In Progress

Thay lời tổng kết

Semita Admin 12/05/2020

Và khóa học ngắn chia sẻ kinh nghiệm thực chiến khi làm vai trò “trực chat” bán hàng của diễn giả Bùi Sơn Tâm đã kết thúc ở đây.

Tuy thời gian chia sẻ của diễn giả không nhiều, nhưng đó là những đúc kết kinh nghiệm thực chiến của nhiều năm lăn lộn. Hy vọng các bạn có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ anh Tâm để ứng dụng trong công việc của chính mình.

Chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại anh Bùi Sơn Tâm trong các bài chia sẻ tiếp theo. Chúc các bạn thành công và gặp nhiều may mắn.