Lesson 5 of 13
In Progress

Xử lý các câu hỏi về giá

Semita Admin 12/05/2020

95% khách hàng quan tâm tới giá của sản phẩm/dịch vụ. Và trong series chia sẻ này, các bạn sẽ còn thấy diễn giả thú nhận rằng xử lý các câu hỏi về giá, luôn là vấn đề khó khăn nhất đối với nhân viên “trực chat”.

Chúng ta cùng tham khảo các kinh nghiệm của diễn giả trong các tình huống xử lý giá cho khách hàng online nhé: