View Profile

Thông Tin Chi Tiết

Ngành nghề - Chuyên môn

Chuyên gia tư vấn chiến lược và quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giới thiệu ngắn gọn
  • Hơn 25 năm làm việc trong nhiều lĩnh vực chuyên môn, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý khác nhau ở nhiều công ty các cỡ, Semita Admin quyết định mang kiến thức kinh nghiệm của cá nhân truyền tải lại cho cộng đồng, đặc biệt cho các bạn đang startup hoặc đang đảm nhiệm các vị trí quản lý trong các công ty SMEs.
  • Đồng thời, Admin cũng đầu tư xây dựng một nền tảng công nghệ Semita với mục tiêu trở thành một ngôi nhà chung, một cộng đồng online hùng mạnh cho những nhà quản trị, những doanh chủ của các doanh nghiệp các cỡ.
  • Semita Admin cũng nhận tư vấn và huấn luyện 1-1 cho các thành viên quản trị hoặc chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ nâng cao năng lực quản trị của bản thân, cũng như năng lực chung của doanh nghiệp, trong các mảng chuyên môn về Quản trị doanh nghiệp, Quản trị bán hàng, Quản trị marketing, và Quản trị công nghệ.
  • Để liên lạc với Admin, bạn chỉ cần đơn giản gửi một tin nhắn trong hệ thống Semita, ghi rõ nội dung cần trao đổi và phương thức liên lạc, Admin sẽ liên lạc lại với bạn ngay khi có thể.

Thông Tin Đăng Nhập

First Name

Semita

Last Name

Admin

Nickname

Semita

Thành phố

Ho Chi Minh City