Back to Course

Chân dung khách hàng tiềm năng

0% Complete
0/0 Steps
Quiz 1 of 0

Chân dung khách hàng tiềm năng

Hòa Phan 29/09/2023

Vì sao chúng ta phải xây dựng chân dung khách hàng, và làm sao để chúng ta xây dựng được chân dung của họ nhanh chóng và chính xác?