Back to Course

TÍNH HAY LO ÂU

0% Complete
0/0 Steps
Quiz 1 of 0

TÍNH HAY LO ÂU

Semita Admin 29/09/2023

Đây là bài tự đánh giá tính cách, không có câu trả lời đúng hay sai. Bài đánh giá này sẽ giúp cho quản lý của bạn hiểu vể bạn hơn, và cũng giúp chính bạn hiểu rõ hơn về tính cách cá nhân của mình.

Từ đó, quản lý của bạn và chính bản thân bạn mới có thể có lựa chọn chính xác hơn trong công việc, và có cơ sở hơn để đặt ra các lộ trình phát triển cá nhân.

Với bài tự đánh giá dưới đây, hãy chú ý:

  1. Đọc từng câu và chọn câu trả lời phù hợp với bạn nhất
  2. Trả lời mọi câu hỏi – không bỏ qua câu nào
  3. Cố gắng đưa ra câu trả lời dứt khoát. Chỉ chọn phương án trả lời trung lập khi cả hướng tích cực hoặc tiêu cực đều không phù hợp với bạn.

Chọn theo thang điểm từ 1 đến 7: Trong đó 1 tương đương với hoàn toàn không đồng ý7 tương đương với hoàn toàn đồng ý.

Nhớ để ý kỹ các lựa chọn trước khi trả lời!